Skip to main content
НОВИНИ

ЕДВА 23% ОТ БЪЛГАРИТЕ С ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ, КНСБ ЩЕ ПОДКРЕПИ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ В УСВОЯВАНЕТО ИМ

By 25.05.2023No Comments
ЕДВА 23% ОТ БЪЛГАРИТЕ С ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ, КНСБ ЩЕ ПОДКРЕПИ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ В УСВОЯВАНЕТО ИМ

25.05.2023 |

Използването на динамично развиващите се дигитални инструменти, приложения и системи е ключово за адаптирането към съвременните изисквания на пазара на труда. В същото време е предизвикателство, което стои както пред всеки от нас, така и пред цялото общество, за да е в крак страната ни с технологичния напредък. През последните години в световен мащаб той достига такива измерения, че притежаването на дигитални умения вече е важно за всеки аспект от живота ни.

Ето защо КНСБ следи с тревога данните за нивото на дигиталните умения в България. Според Евростат страната ни е на четвърто място отзад напред в ЕС (преди Италия, Полша и Румъния) по дял на населението, притежаващо основни дигитални умения – 23,4%, в сравнение с 27,5% средно за ЕС. Едва 7,8% от лицата притежават умения над основните (26,5% средно за ЕС). По дял на лицата без общи дигитални компетентности изпреварваме само Румъния (10.13%) – в България техният дял е 6.2%, а средно за ЕС са 3%. България води и негативната класация по дял от населението, чиито дигитални умения и компетентности е могат да бъдат оценени, тъй като не е използвало интернет през последните 3 месеца – 24.7% при средно за ЕС 11 на сто.

Според НСИ около 13% от българите никога не са използвали интернет, като в Северозападен район те са 16%, а в Югозападен – 7.6%. Направеният анализ на дигиталните умения в 16 икономически сектора у нас показа, че само 19% от работната сила имат дигитална компетентност за заеманата от тях длъжност. На този фон над 90% от работните места изискват специфични видове дигитални умения.

Предизвикателствата пред ученето през целия живот и ограничените инвестиции в обучение забавят и усилията на ЕС да запълни празнината в дигиталните умения до 2030 г., според представители и експерти от ЕС, които настояват за спешна подкрепа за повишаване на уменията и преквалификацията на хората от всички възрасти. Според проучване на ОИСР обучението остава ниско в много държави заради високите цени и различия в качеството му, като се подчертава необходимостта от повече публични инвестиции в учене през целия живот.

На фона на всички тези данни за критично ниското ниво на дигитални умения на българските граждани и драматичното разминаване с нуждите на трудовия пазар, правителството наскоро одобри възможност за финансиране на цифрови и други ключови компетентности. За първи път ще се финансират обучения за придобиване на определено ниво на дигитална компетентност.

С опита, знанията и уменията, които имат, КНСБ и Институтът за социални и синдикални изследвания и обучение ще подкрепят трудовите хора на България в процеса за придобиване на така необходимите дигитални умения. Напълно безплатно и на територията на цялата страна конфедерацията ще предостави възможност за обучение на всички свои членове, както и на всеки желаещ.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения