Skip to main content
ОСНОВИ НА НАУКАТА ЗА ДАННИТЕ: К-СРЕДНО КЛЪСТЕРИРАНЕ В PYTHON

22.07.2023 |

Основи на науката за данните: Основи на науката за данните: K-means Clustering in Python, предоставян в платформата Coursera, има за цел да запознае студентите с основните концепции на науката за данните и да ги подготви за курсове за средно напреднали и напреднали в областта на науката за данните.

Този курс служи като солидно въведение в основните математически, статистически и програмни умения, които са от решаващо значение за различни дейности по анализ на данни. Чрез практическа задача за клъстериране на данни учениците ще навлязат в тези основни понятия, като едновременно с това ще придобият жизненоважни умения за програмиране, които са от съществено значение за владеенето на техниките за наука за данните. Освен това този курс може да се използва за изпълнение на предварителните условия за влизане в магистърската програма по наука за данните, като полага основите за цялостно разбиране на тази област.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитална технология/ категория

Големи данни

Софтуерно инженерство

Ниво на трудност

Ниско 

Средно 

Формат на обучението

Онлайн

Такса за обучението

Безплатно обучение 

Продължение на обучението

До три месеца

Тип на обучението

Масивен онлайн образователен курс 

Език на обучението

Английски 

Държава, предоставяща обучението

Други

Класификация

Единична възможност