URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

 • Изкуствен интелект
 • Киберсигурност
 • Интернет на предметите
 • Големи информационни масиви
 • Блокова верига
 • Роботика
 • Повишена действителност
 • Виртуална реалност
 • Високопроизводителни изчислителни технологии
 • Машинно обучение
 • Изчисления в облак
 • 5G
 • Телекомуникации
 • WiFi
 • Квантови изчисления
 • Софтуер
 • Разработване на мобилни приложения
 • Уеб развитие
 • Микроелектроника
 • Цифрови умения
 • http://data.europa.eu/uxp/det_107
 • http://data.europa.eu/uxp/det_106
 • http://data.europa.eu/uxp/5383
 • cyber_skills_academy

Ниво на цифровите умения

 • Основни
 • Междинно
 • Напреднал
 • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

 • Европейски съюз

Image