URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

  • Изкуствен интелект
  • Машинно обучение
  • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

  • Основни
  • Междинно
  • Напреднал

Geographic Scope - Country

  • Гърция

Image