URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

 • Изкуствен интелект
 • Цифрови умения
 • Киберсигурност
 • Интернет на предметите
 • Големи информационни масиви
 • Блокова верига
 • Роботика
 • Повишена действителност
 • Високопроизводителни изчислителни технологии
 • Изчисления в облак
 • Микроелектроника
 • Уеб развитие
 • WiFi
 • Разработване на мобилни приложения
 • Виртуална реалност
 • Машинно обучение
 • 5G
 • Телекомуникации
 • Квантови изчисления
 • Софтуер

Ниво на цифровите умения

 • Междинно
 • Основни
 • Напреднал

Geographic Scope - Country

 • Люксембург

Image