URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

  • Големи информационни масиви
  • Изкуствен интелект

Ниво на цифровите умения

  • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

  • Люксембург

Image