URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

  • Софтуер
  • Цифрови умения
  • Изкуствен интелект
  • Уеб развитие
  • Разработване на мобилни приложения

Ниво на цифровите умения

  • Основни
  • Напреднал
  • Междинно

Geographic Scope - Country

  • Люксембург

Image