URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

  • Цифрови умения
  • http://data.europa.eu/uxp/5383

Ниво на цифровите умения

  • Основни
  • Междинно
  • Напреднал
  • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

  • Европейски съюз

Image