URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

  • Квантови изчисления

Ниво на цифровите умения

  • Напреднал
  • Експерт в областта на цифровите технологии

Image