URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

  • Големи информационни масиви

Ниво на цифровите умения

  • Междинно
  • Напреднал
  • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

  • Европейски съюз

Image