URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

  • Изкуствен интелект
  • Повишена действителност
  • Софтуер
  • Разработване на мобилни приложения
  • Уеб развитие
  • http://data.europa.eu/uxp/5383

Ниво на цифровите умения

  • Напреднал
  • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

  • Европейски съюз

Image