URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

 • Изкуствен интелект
 • Големи информационни масиви
 • Роботика
 • Повишена действителност
 • Виртуална реалност
 • Машинно обучение
 • Изчисления в облак
 • 5G
 • Телекомуникации
 • WiFi
 • Софтуер
 • Цифрови умения
 • http://data.europa.eu/uxp/det_106
 • http://data.europa.eu/uxp/5383

Ниво на цифровите умения

 • Основни

Geographic Scope - Country

 • Европейски съюз
 • САЩ

Image