URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

  • Изкуствен интелект
  • Роботика
  • Машинно обучение
  • Софтуер
  • Разработване на мобилни приложения
  • Уеб развитие
  • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

  • Основни
  • Междинно

Geographic Scope - Country

  • Дания