URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

  • Софтуер

Ниво на цифровите умения

  • Напреднал

Geographic Scope - Country

  • Хърватия

Image