URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

  • Цифрови умения
  • Изчисления в облак
  • Разработване на мобилни приложения

Ниво на цифровите умения

  • Основни
  • Напреднал
  • Междинно
  • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

  • Люксембург

Image