URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

  • Изкуствен интелект
  • Киберсигурност
  • Високопроизводителни изчислителни технологии
  • Машинно обучение
  • Изчисления в облак
  • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

  • Междинно
  • Напреднал

Geographic Scope - Country

  • Европейски съюз

Image