URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

  • Интернет на предметите
  • Цифрови умения
  • Машинно обучение

Ниво на цифровите умения

  • Междинно
  • Напреднал
  • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

  • Люксембург

Image