URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

  • Киберсигурност
  • Цифрови умения
  • Интернет на предметите
  • Телекомуникации
  • 5G
  • Изчисления в облак

Ниво на цифровите умения

  • Основни
  • Междинно

Geographic Scope - Country

  • Люксембург

Image