URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

  • Изкуствен интелект
  • Машинно обучение

Ниво на цифровите умения

  • Напреднал

Geographic Scope - Country

  • Европейски съюз
  • Cyprus

Image