URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

  • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

  • Напреднал
  • Междинно
  • Експерт в областта на цифровите технологии
  • Основни

Geographic Scope - Country