URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

  • Софтуер
  • Цифрови умения
  • Разработване на мобилни приложения

Ниво на цифровите умения

  • Междинно
  • Експерт в областта на цифровите технологии
  • Напреднал

Geographic Scope - Country

  • Люксембург

Image