URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

  • Големи информационни масиви
  • Високопроизводителни изчислителни технологии

Ниво на цифровите умения

  • Експерт в областта на цифровите технологии
  • Напреднал

Geographic Scope - Country

  • Швеция

Image