URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

 • Изкуствен интелект
 • Киберсигурност
 • Високопроизводителни изчислителни технологии
 • Машинно обучение
 • Изчисления в облак
 • 5G
 • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

 • Основни
 • Междинно
 • Напреднал
 • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

 • Европейски съюз

Image