URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

  • Уеб развитие
  • Цифрови умения
  • Софтуер

Ниво на цифровите умения

  • Междинно
  • Експерт в областта на цифровите технологии
  • Напреднал

Geographic Scope - Country

  • Швеция

Image