URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

  • Изкуствен интелект
  • Големи информационни масиви
  • Роботика
  • Машинно обучение
  • Цифрови умения
  • http://data.europa.eu/uxp/5383

Ниво на цифровите умения

  • Основни

Geographic Scope - Country

  • Европейски съюз

Image