URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

  • Киберсигурност

Ниво на цифровите умения

  • Експерт в областта на цифровите технологии
  • Напреднал
  • Междинно

Geographic Scope - Country

  • Люксембург

Image