URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

  • Машинно обучение

Ниво на цифровите умения

  • Напреднал

Geographic Scope - Country

  • Швеция

Image