URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

  • Големи информационни масиви
  • Цифрови умения
  • Уеб развитие
  • Киберсигурност

Ниво на цифровите умения

  • Основни
  • Междинно
  • Напреднал

Geographic Scope - Country

  • Испания

Image