URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

 • Интернет на предметите
 • Цифрови умения
 • Уеб развитие
 • Разработване на мобилни приложения
 • Софтуер
 • Блокова верига
 • Големи информационни масиви
 • Киберсигурност

Ниво на цифровите умения

 • Основни
 • Междинно
 • Напреднал

Geographic Scope - Country

 • Люксембург

Image