URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

  • Изкуствен интелект
  • Виртуална реалност
  • Цифрови умения
  • Микроелектроника
  • Роботика
  • Киберсигурност

Ниво на цифровите умения

  • Междинно
  • Напреднал

Geographic Scope - Country

  • Словакия

Image