Author

Irish Digital Skills and Jobs Coalition

URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

  • Софтуер
  • Цифрови умения
  • Интернет на предметите

Ниво на цифровите умения

  • Напреднал

Geographic Scope - Country

  • Ирландия