Image

sara

Publish in core platform

Yes

Author

DNA

URL

Link text

Link Type

Organization url

Цифрови технологии/специализация

  • Изкуствен интелект

Ниво на цифровите умения

  • Основни

Geographic Scope - Country

  • Европейски съюз

Вид на инициативата

Регионална инициатива