Link text

European Digital Skills Awards 2023

Link Type

Organization url

Цифрови технологии/специализация

  • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

  • Основни
  • Междинно
  • Напреднал
  • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

  • Европейски съюз

Image

Publish in core platform

Yes

Author

Вид на инициативата

Международна инициатива