URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

 • Изкуствен интелект
 • Киберсигурност
 • Роботика
 • Телекомуникации
 • Софтуер
 • Уеб развитие
 • Микроелектроника
 • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

 • Експерт в областта на цифровите технологии
 • Напреднал
 • Междинно
 • Основни

Geographic Scope - Country

 • Турция

Image