URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

 • Интернет на предметите
 • Големи информационни масиви
 • 5G
 • Телекомуникации
 • WiFi
 • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

 • Основни
 • Междинно
 • Напреднал
 • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

 • Европейски съюз
 • Cyprus