URL

Link text

Link Type

Цифрови технологии/специализация

  • Изкуствен интелект

Ниво на цифровите умения

  • Основни

Geographic Scope - Country

  • Европейски съюз