Skip to main content
Category

В образованието

БЪЛГАРИЯ: ПЛОВДИВСКО УЧИЛИЩЕ СЪЗДАВА СПЕЦИАЛНОСТ „ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ“

By Технология, AI & ML, AR & VR, Базови дигитални умения, Роботика, Софтуерно инженерство, Уеб разработка, Телекомуникации, Медийна грамотност, В образованието, ВДЪХНОВЕНИЕ, Финансиране на добрата практка, България, ВДЪХНОВЕНИЕ: Добри практики, Тип инициатива на добрата практика, Публично, Държава, предоставяща добрата практика, Добра практика за локална инициатива
БЪЛГАРИЯ: ПЛОВДИВСКО УЧИЛИЩЕ СЪЗДАВА СПЕЦИАЛНОСТ "ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ"

27.03.2023 |

 През 2022 г. пловдивското средно училище “Св. Паисий Хилендарски” разкри паралелка, подготвяща учениците след осми клас за професията  “Програмист на изкуствен интелект”. Програмата е насочена към разработване на методи за реализиране на аспекти от човешкото интелигентно поведение. Като основни цели на обучението са посочени:

 • Запознаване на учениците с изкуствения интелект
 • Усвояването на различни програмни езици
 • Анализ и обработка на данни
 • Разбиране на основни концепции за невронните мрежи

Учениците, завършили специалност „Програмиране на изкуствен интелект”, придобиват трета степен на професионална квалификация и професия „Програмист на изкуствен интелект”.

СУ “Паисий Хилендарски” може да се похвали и с разкриването на паралелка с прием от пети клас по “Роботика и виртуален дизайн”. Уменията, които учениците ще усвоят по време на обучението включват:

 • Приложение на роботиката за решаване на практически задания;
 • Конструиране и програмиране поведението на роботизирано устройство;
 • Уеб дизайн – създаване и публикуване на информация в интернет;
 • Проектиране, създаване на структура, визуален и графичен дизайн на уеб сайт;
 • Изграждане, тестване и публикуване на уеб сайт;
 • Стилизиране и добавяне на функционалност на интернет страници;
 • Виртуална и добавена реалност – създаване и анимиране на 3D обекти; преобразуване на 2D в 3D обекти;

Целта на училището е да създаде специалисти, подготвени за професиите на бъдещето, като по този начин ги запознае с възможностите за развитие и кариера в областта на високите технологии.Details

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения в образованието 

Дигитална технология/ категория

Изкуствен интелект
Виртуална реалност
Дигитални умения

Ниво на трудност

Ниско 

Финансиране на добрата практика

Публично

Тип инициатива на добрата практика

Добра практика за локална инициатива 

Държава, предоставяща добрата практика

България

Организация, предоставяща добрата практика

СУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Начална дата

Септември 2022

Крайна дата

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ДИГИТАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ“

By За ИКТ професионалисти, Технология, Базови дигитални умения, В образованието, За работещи, ВДЪХНОВЕНИЕ, Обхват на стратегията, Национална стратегия, ВДЪХНОВЕНИЕ: Стратегически документи
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ДИГИТАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ"

27.03.2023 |

 Националната програма “Дигитална квалификация” е създадена, за да отговаря на потребността от целенасочени усилия и инвестиции за осигуряване на високо качество на подготовката на ученици, студенти, учители и преподаватели с оглед на дигиталната трансформация на образованието .Програмата е насочена към обезпечаването на системата с кадри, притежаващи високо ниво на дигитална компетентност, с нагласи за усъвършенстване през целия си професионален живот и преподаване на собствените опит и знания.

В програмата се отбелязва, че навлизащата дигитализация и внедряването на изкуствения интелект са поставили качествено нови изисквания към характера и особеностите на преподаването в училищата и университетите. 

Конкретните обществени предизвикателства, към които е насочена програмата, са свързани с необходимостта от:

 • стимулиране на висшите училища към повишаване качеството на предлаганото образование и на самия учебен процес;
 • повишаване на престижа на преподавателската професия сред ИКТ специалистите;
 • актуализиране на методите на преподаване, които да включват иновативни подходи и съвременни платформи за обучение

Целта на програмата е чрез допълнително обучение да се преквалифицират преподаватели по други дисциплини и да се обучат представители от практиката, за да могат да преподават дисциплини, свързани с ИКТ и дигитализацията в различните степени на образователната система. В рамките на програмата ще се обучат и учители по различни предмети в системата на средното образование, за да се повишат дигиталните им умения и компетентности и да им се осигурят възможности да се преквалифицират като учители по информатика и информационни технологии.

Програмата е насочена към преподаватели от държавни висши училища, акредитирани по реда на Закона за висшето образование, учители от системата на средното образование, както и към представители на бизнеса, които искат да започнат да упражняват учителска и преподавателска дейност.За постигане целите на Националната програма се провеждат квалификационни обучения на учителите, преподавателите и представителите на бизнеса, разпределени по групи .В края на обучението се издава сертификат въз основа на проведен тест. Преподавателите, преминали успешно обученията и получили съответния сертификат, ще организират семинар в съответното висше училище с осигурено присъствие на представител от МОН и/или лектор от обучаващия екип.

Срокът на програмата е 36 месеца, а общият бюджет е в размер на 2 000 000 лв. Финансирането на програмата се извършва от Министерството на образованието и науката (МОН).

Повече информация за Национална програма “Дигитална квалификация” можете да откриете тук.Details

Уебсайт

https://web.mon.bg/bg/101029

Таргет аудитория

Дигитални умения в образованието 

Дигитални умения за всички

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Обхват на стратегията

Национална

Организация

Министерство на образованието

Пътна карта

Приета на 5.03.2021 г.
Публикувана на 25.03.2021 г.
Край на програмата: 05.03.2024 г.

Последно обновяване на стратегията

05.03.2021

Бюджет

Общ бюджет:  2 000 000 лв.
– 1-ва година: 800 000 лв. инд. стойност
– 2-ра година: 800 000 лв. инд. стойност
– трета година: 400 000 лв. инд. стойност

Участие на заинтересованите страни

Министерството на образованието и науката
Университети

Информация Vs. ДЕЗ(информация)

By Медийна грамотност, Аудитория, За всички, В образованието, Вдъхновение, Технология, Базови дигитални умения, ВДЪХНОВЕНИЕ, ВДЪХНОВЕНИЕ: Образователни материали, Тип на образователния материал, Български, България, Език на образователния материал, Държава, предоставяща образователния материал, Други
Информация Vs. ДЕЗ(информация)

23.03.2023

Днес борбата с дезинформацията се превърна в изключително важно усилие, тъй като невярната и злонамерена информация засилено влияе на общественото мнение и все повече вреди на демокрацията.

Младите хора често са мишена на подобни кампании, поради което е изключително важно те да бъдат овластени да мислят критично, да откриват и да се борят с фалшивите новини.

В този контекст представяме новия образователен проект на Дигитална национална коалиция, (ДЕЗ) информирани мнения.

С подкрепата на NATO, Нов български университет, Alike и ръководството на опитни професионалисти, студенти по журналистика и връзки с обществеността бяха обучени да откриват, анализират и разобличават невярна информация чрез увлекателно и игрово практическо обучение.

Като разбират тактиките, използвани за разпространение на дезинформация, младите хора могат да играят активна роля в насърчаването на истината и точността в медиите.

 

Запознайте се с основните дезинформативни тактики, за които всеки онлайн потребител трябва да бъде нащрек:

 

 

 

Модели на генериране и разпространение на новини

 

ПРЕДИ

СЕГА

 

10 често срещани пропагандни тактики

 

7 правила за формиране на образовано и критично мнение

Детайли

Линк към документ

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитална технология/ категория

Базови дигитални умения

Медийна грамотност

Ниво на трудност

Средно 

Тип на образователния материал

Други образователни материали

Език на образователния материал

Български

Методология

Наръчник

Държава, предоставяща образователния материал

България

Организация, предоставяща образователния материал

Дигитална Национална Коалиция