Skip to main content
Category

ВДЪХНОВЕНИЕ

ПРОЕКТ “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ВЪЗРАСТНИ“

By Технология, Базови дигитални умения, За работещи, ВДЪХНОВЕНИЕ, Обхват на стратегията, Национална стратегия, ВДЪХНОВЕНИЕ: Стратегически документи
ПРОЕКТ ''ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ВЪЗРАСТНИ''

06.04.2023 |

 Развитието на дигиталните умения в е приоритет на няколко програми и стратегии за следващите няколко години. Подобна е и задачата пред проекта „Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“.

Основна цел е разширяване на достъпа и предоставяне на повече възможности за качествено обучение, използвайки дигиталните технологии. Разработването и внедряването на виртуална платформа за онлайн обучение ще предостави гъвкави и достъпни форми на учене като онлайн курсове за обучение от разстояние и електронни ресурси за самостоятелно учене.

След създаването и внедряването на виртуалната платформа за електронно обучение по, всички курсове в електронна среда за обучение на безработни и заети лица, организирани в рамките на активната политика на пазара на труда и финансирани от държавния бюджет и от ЕСФ+ по Програма „Развитие на човешките ресурси“, ще се провеждат през нея.

Виртуалната платформа за електронно обучение ще бъде свързана с Информационната система за оценка на компетентността “My Competence”, която представя модели с описание на уменията, необходими за успешно изпълнение на ключови длъжности, работа с инструменти, както и с бази данни и електронни регистри, имащи отношение към обучението на възрастни – Националната база данни на пазара на труда на Агенцията по заетостта (АЗ), Електронния регистър на центровете за професионално обучение на Националната агенция (НАПОО) за професионално образование и обучение и др.

До Платформата ще имат достъп и възложителите на обученията, както и контролни органи (напр. МТСП, АЗ, НАПОО, работодатели и др.). Те ще могат да осъществяват мониторинг и контрол на изпълнението на обученията в реално време. Във всеки един момент от периода на обучение ще може да се проверява присъствие на обучаемите, изпълнение на учебната програма по дни, успеваемост чрез достъп до изпитните материали и тестове, достъп до материалите и анкетните карти за оценка на обучението и др. По този начин ще се проследява съответствието с нормативните изисквания за организиране на обучение и за качеството на провежданото обучение.

Общият предвиден финансов ресурс е в размер на 379 470 088 лв.

Срок за изпълнение на проекта – 54 месеца (2022-2026)

Очаквани резултати:

  • Да функционират 760 дигитални клуба, в които ще бъде осигурен достъп до платформата за обучение
  • Приблизително 500 хил. безработни и заети лица да са преминали обучения за базово и/или средно равнище на дигитални умения
  • Приблизително 100 хил. безработни и заети лица да са валидирали своите знания по базово и/или средно равнище на дигитални умения
Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за публична администрация

Дигитални умения за служители

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Обхват на стратегията

Национална

Организация

Министерство на труда и социалната политика

Пътна карта

54 месеца (2022-2026)

Последно обновяване на стратегията

Бюджет

379 470 088 лв.

Участие на заинтересованите страни

БЪЛГАРИЯ: TEENS IN AI – ВДЪХНОВЯВАМЕ ТИЙНЕЙДЖЪРИ ДА ТЪРСЯТ КАРИЕРА В ОБЛАСТТА НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

By AI & ML, Аудитория, За всички, В образованието, Вдъхновение, ВДЪХНОВЕНИЕ, България, ВДЪХНОВЕНИЕ: Добри практики, Добра практика за международна инициатива, Публично
БЪЛГАРИЯ: TEENS IN AI - ВДЪХНОВЯВАМЕ ТИЙНЕЙДЖЪРИ ДА ТЪРСЯТ КАРИЕРА В ОБЛАСТТА НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

31.03.2023 |

 Инициативата „Тийнейджъри в ИИ“, стартирала на световната среща на върха „ИИ за добро“ в ООН през май 2018 г., има за цел да вдъхнови следващото поколение етични изследователи, предприемачи и лидери в областта на ИИ, които ще оформят света на бъдещето.

Инициативата има за цел да демократизира ИИ и да създаде възможности за недостатъчно представените таланти и да даде на младите хора и особено на момичетата възможност за ранно запознаване с ИИ, който се разработва и използва за социални цели.

Основни дейности, обхват и мисия

Чрез комбинация от хакатони, акселератори и обучителни лагери, както и експертно наставничество, беседи, обиколки на компании и възможности за работа в мрежа, програмата създава платформа за младите хора на възраст между 12 и 18 години да изследват изкуствения интелект, машинното обучение и науката за данните.

От старта си през 2015 г. досега програмата Teens in AI е достигнала до над 9 000 млади хора в повече от 140 града по света.

Организираните два пъти годишно глобални хакатони по изкуствен интелект за тийнейджъри са една от основните дейности на инициативата. По време на тези кампании населени места от целия свят участват в местни събития, на които екипите разработват и представят технологични решения, насочени към дадена цел на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), за да определят победителя.

Като има мисията да привлече повече хора към новите технологии, да постигне по-ефективно използване на цифровия потенциал и да подкрепи развитието на ИКТ сектора в България, като насърчи младите хора да се занимават с компютри и технологии, Цифровият национален алианс в България е водещ организатор на събитието за България два поредни пъти – през октомври 2021 г. и през март 2022 г.

Кристина де Брюин, която е представител на УНИЦЕФ в България, сподели това в речта си при откриването на първия хакатон Teens In AI в България:

„Не можем да позволим половината от световния талант – момичетата, да бъдат изключени от сферите на изкуствения интелект и технологичните решения, които са изключително важни в днешно време. Поздравления за организаторите на инициативата!“

Защо това е добра практика?

По време на строгите пандемични ограничения, свързани с COVID-19, DNA успя да проведе успешно два последователни хакатона Teens in AI в онлайн формат. Това позволи ангажирането на по-широк кръг деца от цяла България, включително представители на малцинствени групи.

В резултат на събитията над 100 деца от различни среди, с нулеви технически умения, но и с богат опит в програмирането, разработиха близо 20 иновативни проекта, базирани на ИИ, най-добрите от които бяха оценени от международното жури на Tees in AI.

„Участвах в хакатона, защото смятам, че е важно да сме в крак с глобалните проблеми и да търсим решения за тях. Изкуственият интелект има голям потенциал и вярвам, че може да ни помогне да създадем по-добър свят за всички“.

– Елена,16 години, която участва и в двата български хакатона.

 Друг участник в последното българско издание на „Тийнейджъри в изкуствения интелект“ повтори тези положителни отзиви, като заяви, че инициативата е:

„Хакатон, на който не е необходимо да отсъствате от училище, но въпреки това разработвате проект, в който не само кодирате, но и разработвате предприемачески план с целеви групи, източници на приходи, партньори и т.н.“

Инициативата „Тийнейджъри в изкуствения интелект“ се разпространява все повече по целия свят, като е стартирала в около 25 държави.

Ако искате да се свържете и да вдъхновите следващото поколение мислители в областта на технологиите и ИИ, да бъдете съорганизатор на хакатон или да подкрепите инициативата, прочетете повече тук.

Детайли

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения в образованието 

Дигитална технология/ категория

Изкуствен интелект

Ниво на трудност

Ниско 

Средно 

Високо 

Експертно

Финансиране на добрата практика

Публично

Тип инициатива на добрата практика

Добра практика за международна инициатива

Държава, предоставяща добрата практика

България

Организация, предоставяща добрата практика

Дигитална Национална Коалиция

БЪЛГАРИЯ: RAILS GIRLS

By Технология, Базови дигитални умения, Вдъхновение, ВДЪХНОВЕНИЕ, България, ВДЪХНОВЕНИЕ: Добри практики, Публично
БЪЛГАРИЯ: RAILS GIRLS

31.03.2023 |

 Rails girls е двудневен безплатен семинар, насочен към жени с малък или никакъв опит в областта на програмирането и технологиите. Целите на програмата са да разкрие на колкото се може повече жени една до голяма степен доминирана от мъже индустрия.

Основната ни цел е да ви покажем, че програмирането е забавно, интересно, вълнуващо и много полезно умение, което можете да използвате по много различни начини. Ще ви помогнем да създадете своето първо уеб приложение, в приятна атмосфера и под ръководството на опитни инструктори.

Тази година проектът проведе своето 14-то издание (в София). За 14 поредни години адаптацията на тази международна инициатива е допринесла много за дигиталното пространство в България

Контекст и цели

Проектът представя успешен подход и обучение, благодарение на което редица жени, които преди това са се двоумили, са се включили в сферата на програмирането и технологиите. Проектът популяризира най-вече 3 от 4-те стълба на Коалицията за дигитални умения и възможности. Основно Rails Girls набляга на цифровите умения за всички жени, тъй като в тази област има преобладаващо малцинство. Основен двигател на събитието е фокусът върху образованието – събитието силно подкрепя преподаването и трансформацията на обучението по дигитални умения, като създава добра среда за навлизане в цифровата сфера.

По-слабо е застъпено акцентирането върху цифровите умения на работната сила и специалистите по ИКТ, тъй като добрите практики разчитат най-вече на хора, които се присъединяват без предишен опит в тази област. Въпреки това, тъй като основната цел е въвеждането на повече хора в тази област, в дългосрочен план проектът до голяма степен допринася за развитието и разширяването на сферата на цифровите умения в страната, в която се практикува.

В региона, а донякъде и в част от ЕС, въпреки някои неотдавнашни промени в политиките, все още съществува голяма разлика между броя на мъжете и жените в някои сектори. Тъй като технологиите и програмирането са едни от най-бързо развиващите се сектори, ролята на жените трябва да се насърчава, не само защото това води до равенство, но и защото насърчава повече хора да се присъединят към сектора, като по този начин го разширяват допълнително и предоставят нови възможности в цифровия пейзаж.

Защо това е добра практика?

Инициативата е толкова успешна заради подхода: приятелската и вдъхновяваща среда, както и възможностите, които се откриват в нея, подтикват все повече жени да се присъединят към инициативата. Едно от най-благоприятните неща е продължителността : хората не трябва да се записват на курс, който продължава с месеци, а вместо това отделят малка част от времето си и дават шанс на нова дейност, която винаги са искали да изпробват.

Освен това досега по този проект са проведени 14 издания на събитието в столицата на България София, 2 във Варна, 1 в Бургас и 1 във Враца.  Този проект е добре описан в социалните медии и на уебсайта, като дава повече от достатъчна информация относно неговата практика. Целта на инициативата не е да даде подробен курс по програмиране, а по-скоро да послужи като начално стъпало, което жените, интересуващи се от цифровата сфера, биха могли да използват, за да придобият по-добра перспектива и да навлязат в сектора на програмирането.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения в образованието 

Дигитални умения за деца

Ниво на трудност

Ниско

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Програмиране

Организация

Дигитална Национална Коалиция и екип от доброволци

Държава на инициативата

България

Тип на инициативата

Международна инициатива