Skip to main content
Category

ВДЪХНОВЕНИЕ: Стратегически документи

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ДИГИТАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ“

By За ИКТ професионалисти, Технология, Базови дигитални умения, В образованието, За работещи, ВДЪХНОВЕНИЕ, Обхват на стратегията, Национална стратегия, ВДЪХНОВЕНИЕ: Стратегически документи
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ДИГИТАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ"

27.03.2023 |

 Националната програма “Дигитална квалификация” е създадена, за да отговаря на потребността от целенасочени усилия и инвестиции за осигуряване на високо качество на подготовката на ученици, студенти, учители и преподаватели с оглед на дигиталната трансформация на образованието .Програмата е насочена към обезпечаването на системата с кадри, притежаващи високо ниво на дигитална компетентност, с нагласи за усъвършенстване през целия си професионален живот и преподаване на собствените опит и знания.

В програмата се отбелязва, че навлизащата дигитализация и внедряването на изкуствения интелект са поставили качествено нови изисквания към характера и особеностите на преподаването в училищата и университетите. 

Конкретните обществени предизвикателства, към които е насочена програмата, са свързани с необходимостта от:

  • стимулиране на висшите училища към повишаване качеството на предлаганото образование и на самия учебен процес;
  • повишаване на престижа на преподавателската професия сред ИКТ специалистите;
  • актуализиране на методите на преподаване, които да включват иновативни подходи и съвременни платформи за обучение

Целта на програмата е чрез допълнително обучение да се преквалифицират преподаватели по други дисциплини и да се обучат представители от практиката, за да могат да преподават дисциплини, свързани с ИКТ и дигитализацията в различните степени на образователната система. В рамките на програмата ще се обучат и учители по различни предмети в системата на средното образование, за да се повишат дигиталните им умения и компетентности и да им се осигурят възможности да се преквалифицират като учители по информатика и информационни технологии.

Програмата е насочена към преподаватели от държавни висши училища, акредитирани по реда на Закона за висшето образование, учители от системата на средното образование, както и към представители на бизнеса, които искат да започнат да упражняват учителска и преподавателска дейност.За постигане целите на Националната програма се провеждат квалификационни обучения на учителите, преподавателите и представителите на бизнеса, разпределени по групи .В края на обучението се издава сертификат въз основа на проведен тест. Преподавателите, преминали успешно обученията и получили съответния сертификат, ще организират семинар в съответното висше училище с осигурено присъствие на представител от МОН и/или лектор от обучаващия екип.

Срокът на програмата е 36 месеца, а общият бюджет е в размер на 2 000 000 лв. Финансирането на програмата се извършва от Министерството на образованието и науката (МОН).

Повече информация за Национална програма “Дигитална квалификация” можете да откриете тук.Details

Уебсайт

https://web.mon.bg/bg/101029

Таргет аудитория

Дигитални умения в образованието 

Дигитални умения за всички

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Обхват на стратегията

Национална

Организация

Министерство на образованието

Пътна карта

Приета на 5.03.2021 г.
Публикувана на 25.03.2021 г.
Край на програмата: 05.03.2024 г.

Последно обновяване на стратегията

05.03.2021

Бюджет

Общ бюджет:  2 000 000 лв.
– 1-ва година: 800 000 лв. инд. стойност
– 2-ра година: 800 000 лв. инд. стойност
– трета година: 400 000 лв. инд. стойност

Участие на заинтересованите страни

Министерството на образованието и науката
Университети