Skip to main content
Category

НОВИНИ

Официално обръщение от генералния секретар на ОИСР за присъединяването на България

By НОВИНИ
Официално обръщение от генералния секретар на ОИСР за присъединяването на България

dd.mm.2023

Матиас Корман, генерален секретар на ОИСР, се обърна към аудиторията на форума OECD ACCESSION FORUM | SKILLS MATTER FOR BULGARIA, акцентирайки върху критичната роля на развитието на уменията за икономическото бъдеще на страната. Ето резюме на ключовите точки от неговото изказване:


▪️ Растеж и интеграция:

През последните две десетилетия в България се наблюдава стабилен икономически растеж и интеграция в глобалните вериги за създаване на стойност, което доведе до увеличаване на доходите на глава от населението от 30% от средните доходи в ОИСР през 2000 г. до над 50% днес. Този растеж беше подкрепен от стабилни макроикономически условия, стабилни публични финанси и стабилна финансова система.

▪️ Забавяне на икономическата конвергенция:

Въпреки тези постижения икономическата конвергенция с по-напредналите икономики се забави, особено след световната финансова криза. Развитието и повишаването на квалификацията на работната сила в България се счита за основен фактор за преодоляване на това забавяне, повишаване на производителността и насърчаване на икономическия растеж.

▪️ Умения и резултати на пазара на труда:

По-високите нива на умения се свързват с по-добри резултати на пазара на труда, включително по-високи доходи, по-добро здраве и благосъстояние, както и по-голяма гражданска и социална ангажираност. Въпреки това България е изправена пред предизвикателства, като например високия процент ученици, които не постигат добри резултати в ключови области (38,3 % по четене, математика и природни науки), в сравнение със средния процент за ОИСР от 16,4 %.

▪️ План за действие в областта на уменията:

ОИСР, в сътрудничество с Европейската комисия, помага на България в разработването на План за действие за умения. Този план има за цел да подобри уменията на младите хора и възрастните, да гарантира ефективното използване на уменията и да подобри управлението на системата за умения. Той ще се съсредоточи върху подобряването на прехода от образование към работа, адресирането на недостига на висококвалифицирани работници и подобряването на цифровите умения сред българите.

▪️ Справяне с промените на пазара на труда:

Тъй като пазарът на труда се развива, особено с цифровата трансформация, е необходимо работниците да придобият умения за адаптиране. Националната стратегия за изкуствен интелект на България и Планът за действие в областта на уменията имат за цел да укрепят свързаните с тях умения и да подкрепят ученето през целия живот.

▪️ Оползотворяване на неизползвания потенциал:

С намаляването на населението в трудоспособна възраст България трябва да оползотвори неизползвания трудов потенциал и да задържи талантите. Планът включва стимули за търсещите работа, възможности за повишаване на квалификацията и мерки за насърчаване на имиграцията на квалифицирани кадри.

▪️ Процес на присъединяване към ОИСР:

Корман подчерта, че процесът на присъединяване към ОИСР е трансформиращо пътуване за България, насочено към разработване на цялостна програма за реформи в различни области на политиката. Очаква се този процес да доведе до препоръки за подобряване на стандартите и възприемане на най-добрите практики за устойчив растеж.

В заключение, инвестирането в развитието на уменията е от решаващо значение за България, за да отговори на настоящите и бъдещите нужди на работодателите, да повиши доходите и да гарантира, че всички българи могат да се възползват от икономическите и обществените възможности.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитална технология/ категория

Изкуствен интелект

Дигитални умения

Проведе се първият по рода си Форум на уменията

By НОВИНИ
Проведе се първият по рода си Форум на уменията

20.02.2024 |

Изграждането на умения на бъдещето за пазара на труда на фона на съвременни тенденции като демографски промени, развитие на изкуствения интелект, реиндустриализация и мобилност на населението обсъдиха представители на правителството, бизнеса, академичния и неправителствения сектор по време на форума OECD ACCESSION FORUM | SKILLS MATTER FOR BULGARIA, който организирахме съвместно с Дипломатически институт и с подкрепата на Министерство на труда и социалната политика и Върховния комисариат на ООН за бежанците в България (UNHCR Bulgaria). Събитието имаше за цел да постави темата за уменията като ключова в процеса на присъединяване на България към ОИСР/OECD.

В откриването на форума, модерирано от директора на Дипломатическия институт Таня Михайлова и президента на ДНК Гергана Паси, се включиха министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова и заместник-министърът на външните работи Тихомир Стойчев. Чрез видео обръщение форума приветства и генералният секретар на ОИСР Матиас Корман. Те се обединиха около важността на присъединяването на България към ОИСР като основен външнополитически приоритет на страната ни, който би дал достъп до най-ефективните съвременни стандарти на публично управление. Беше поставен акцент върху изграждането на умения като инструмент за преодоляване на социалните неравенства и по-активно включване на всички демографски групи в демократичния процес.

Последва панел, посветен на напредъка в присъединителния процес на трите държави кандидати за ОИСР от Югоизточна Европа – България, Румъния и Хърватия. Панелът беше модериран от посланик Бисерка Бенишева, директор по европейските въпроси в „ПанЕвропа-България“, с участието на посланик Генка Георгиева, генерален директор по глобалните въпроси в МВнР, г-жа Рина Етерович Горета, координатор по присъединяването на Хърватия към ОИСР, Н.Пр. Бръндуша Предеску, посланик на Румъния в България, и г-жа Гандия Робъртсън, референт за присъединяването на България, Хърватия и Перу в ОИСР. Те изведоха на преден план приликите на присъединителния процес към ОИСР с присъединяването към ЕС и как добрите практики и уроци от процеса на европейска интеграция на трите държави могат да бъдат използвани и за напредък по членството в ОИСР.

Във форума онлайн се включи и Тамар Фридман Уилсън от Центъра по уменията на ОИСР (OECD Education and Skills), която представи изключително богат доклад с оценка и препоръки на ОИСР за нивото на умения на българското население. Тя отбеляза, че когато става въпрос за умения, те не се ограничават само до технически или професионални такива, но и когнитивни, метакогнитивни, социални, емоционални, дигитални. Изграждането на стратегическа рамка за насърчаването на съвкупността от всички тях може да донесе просперитет на българите в следващите десетилетия.

Вижте презентацията от доклада с оценка и препоръки на ОИСР – ТУК.

Специален фокус в рамките на форума беше поставен върху две мегатенденции на настоящето – демографските промени през призмата на политиката и науката, както и дигитализацията и използването на изкуствения интелект в образователния процес.

По темата за демографията с изказвания се включиха министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова и доц. д-р Георги Бърдаров от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Министър Шалапатова представи редица мерки, които ще бъдат предприети до 2027 г. – инвестиране на финансов ресурс в размер на 1 млрд. лв. за обучения по изграждане на умения на безработни и заети лица, създаване на платформа за обучение по базови и средни дигитални умения на възрастното население, активиране на уязвими групи на пазара на труда. Доц. Бърдаров проследи предпоставките за настоящата демографска картина в България и в Европа, както и компонентите на потенциална програма за демографски рестарт на България, сред които реформи и инвестиции в образование, здравеопазване, инфраструктура и политика на доходите.

Презентацията на доц. д-р Бърдаров ще откриете ТУК.

ПРИНОС към доклада (не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ доц. д-р Георги
Бърдаров

В дискусията за дигитализацията и образованието, модерирана от Теодор Панайотов от Ethermind, се включиха Наталия Митева, заместник-министър на образованието и науката, Доброслав Димитров от BASSCOM и Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България (UNICEF Bulgaria). Акцентите в техния разговор бяха поставени върху публикуването за първи път на препоръки за използването на изкуствен интелект в българската образователна система от страна на МОН, изграждането на дигитални умения у преподавателския състав в началните и средните училища, защитата на правата на децата в интернет, както и технологичността като съвременна форма на грамотност в контекста на петата индустриална революция, в която има голям риск неумението за боравене с изкуствен интелект да доведе до отпадане от пазара на труда на определени групи от населението.

В рамките на форума беше обособена и панелна дискусия за уменията в контекста на реиндустриализацията и икономическото управление, модерирана от гл. ас. д-р Мария Трифонова от Стопанския факултет на Софийския университет. В разговора се включиха Цветелина Пенкова, член на Европейския парламент, Пламен Панчев, основател на Тракия икономическа зона (Trakia Economic Zone), инж. Веселин Тодоров, председател на Сдружение „Соларна Академия България“ (Solar Academy Bulgaria), и д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора. Те се фокусираха върху регионалния икономически растеж в условията на зеления и цифровия преход в ЕС и как Европа може да запази своята конкурентоспособност и стратегическа автономия на фона на глобалната икономическа и суровинна надпревара и процесите на декарбонизация и преминаване към възобновяеми енергийни източници.

Форумът завърши с дискусия, посветена на неизползвания потенциал на бежанците на пазара на труда в България, в която се включиха Мариана Тошева, председател на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, Смилен Вълов, изпълнителен директор на Агенция по заетостта, Георги Бебечев, генерален мениджър на Ital-Tex Ltd, и Седа Кузуджу, представител на ВКБООН в България. Бяха обсъдени широка палитра от предизвикателства и добри практики за по-бързото и ефективно интегриране на бежанците като необходим човешки капитал в българската икономика, в това число предлагането на безплатни езикови курсове по български, процедурите по признаване на образователна квалификация, придобита в чужбина, създаването на интегрирана платформа за търсене на работа от лица с бежански статут, по-тясното сътрудничество с работодателските организации и публичната комуникация за преодоляване на стигматизацията в обществото. В панела онлайн се включи и Надя Куценко, украински лекар, емигрирал в България.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитална технология/ категория

Изкуствен интелект

Дигитални умения

Предизвикателствата пред IT сектора

By НОВИНИ
Предизвикателствата пред IT сектора

15.02.2024 |

IT секторът в България се готви за тежка година. Софтуерната сфера влиза в криза след 15 години на постоянен висок растеж. До момента няма масови съкращения, но търсенето на нови кадри е намаляло. Някои компании отбелязват спад в очакванията си още от края на 2023 година. Предвиждат ли се съкращения и какво можем да очакваме от технологичните компании на нашия пазар през годината? Бистра Папазова, член на УС на на BASSKOM разказа повече подробности по темата.

По думите й „криза“ е твърде силна дума за ситуацията. Ръст има, но просто е по-слаб в сравнение с предишни години. Това се дължи на процеси, които текат в целия свят.

„Повод за притеснение не бих казала, че има, но със сигурност това е повод за преосмисляне в IT сектора в България. Ние много дълги години растяхме, радвахме се на много клиенти и западни партньори. Това доведе до много голям ръст на нашите разходи под формата на заплати. Отдавна вече не сме евтина IT дестинация и този процес сега просто се задълбочава и ние трябва да преосмислим какво всъщност предлагаме като индустрия“, сподели Папазова.

Тя отбеляза, че заетите в сектора са около 60 хиляди души, но има и много IT специалисти, които са извън него. Съкращения има, но те не са масови. Освен това има замразяване на наеманията на нови служители в компаниите, както и по-малко търсене на специалисти в сравнение с предишни години.

„Това са нормални икономически процеси. В икономиката няма такова нещо като „вечен ръст“ и ние го разглеждаме това като нормален период от икономическия цикъл, който очакваме, че ще премине. Това, което ние можем да направим и това, което споменах е да се позиционираме като място на иновации, място на много голяма експертиза, която да е привлекателна за нашите международни партньори. Ние се конкурираме с целия свят така, че трябва да си даваме сметка къде стоим“, каза Папазова. И добави:

„Моят съвет към всички IT специалисти е да наблегнат на своите умения и своята квалификация, защото квалифицирани хора винаги се търсят.“

 

Цялото интервю гледайте ТУК.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения