Skip to main content
Category

Такса за обучението

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА МАШИННО ОБУЧЕНИЕ

By ВЪЗМОЖНОСТИ: Обучение, Формат на обучението, Безплатно обучение, Курс, ВЪЗМОЖНОСТИ, Английски, Други, Онлайн обучение, Такса за обучението, Продължение на обучението, До три месеца, Тип на обучението, Език на обучението, Държава, предоставяща обучението
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА МАШИННО ОБУЧЕНИЕ

12.09.2023 |

Специализацията по машинно обучение е фундаментална онлайн програма, създадена в сътрудничество между Stanford Online и DeepLearning.AI. Тази програма, предназначена за начинаещи, ще ви научи на основите на машинното обучение и как да използвате тези техники за създаване на реални приложения за изкуствен интелект.

Тази специализация, състояща се от 3 курса, е актуализирана и разширена версия на оригиналния курс по машинно обучение на Андрю Нг. Той предлага цялостно въведение в съвременното машинно обучение, обхващащо контролирано обучение (включително множествена линейна регресия, логистична регресия, невронни мрежи и дървета за вземане на решения), неконтролирано обучение (включително клъстеризация, намаляване на размерността и препоръчителни системи) и най-добрите практики в областта на изкуствения интелект и иновациите в машинното обучение (като оценка на моделите, настройка и подобряване на производителността, ориентирано към данните).

Този курс не изисква предварителни познания, което го прави достъпен за начинаещи. Той обхваща основни компетенции, включително множествена линейна регресия, логистична регресия, невронни мрежи, дървета за вземане на решения, клъстеризация, намаляване на размерността, препоръчителни системи и най-добри практики за оценка и настройка на моделите, както и възприемане на ориентиран към данните подход за подобряване на производителността. Започнете пътуването си в областта на машинното обучение с този достъпен и изчерпателен курс.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за работещи

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Изкуствен интелект

Ниво на трудност

Ниско 

Формат на обучението

Онлайн

Такса за обучението

Безплатно обучение 

Продължение на обучението

До три месеца

Тип на обучението

Курс 

Език на обучението

Английски 

Държава, предоставяща обучението

Други

Класификация

Единична възможност

ИЗВЛИЧАНЕ НА ОГРОМНИ МАСИВИ ОТ ДАННИ

By Безплатно обучение, ВЪЗМОЖНОСТИ: Обучение, Формат на обучението, Такса за обучението, Курс, ВЪЗМОЖНОСТИ, Английски, Други, Онлайн обучение, Продължение на обучението, До три месеца, Тип на обучението, Език на обучението, Държава, предоставяща обучението
ИЗВЛИЧАНЕ НА ОГРОМНИ МАСИВИ ОТ ДАННИ

12.09.2023 |

Този курс започва с представяне на съвременните разпределени файлови системи и MapReduce, като се фокусира върху това, което отличава ефективните алгоритми MapReduce за обработка на големи масиви от данни. В останалата част на курса се разглеждат алгоритми за извличане на ценни модели и прозрения от тези огромни масиви от данни. Темите включват алгоритъма PageRank на Google за оценка на важността на уебстраници и различните му разширения, чувствително към локалността хеширане за идентифициране на подобни елементи в огромни масиви от данни и ефективни техники за намаляване на размерността на големи, редки матрици. В курса се разглеждат и редица други широкомащабни алгоритми, както е описано подробно в учебната програма.

Курсът е с продължителност 7 седмици. Преди да се включите в него, се препоръчва курс по системи за бази данни, както и основен курс по алгоритми и структури от данни.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитална технология/ категория

Големи данни

Ниво на трудност

Средно 

Формат на обучението

Онлайн

Такса за обучението

Безплатно обучение 

Продължение на обучението

До три месеца

Тип на обучението

Курс 

Език на обучението

Английски 

Държава, предоставяща обучението

Други

Класификация

Единична възможност

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГРЕШКИ (DEBUG) ПРИ MLXLINK И MLXCABLES

By ВЪЗМОЖНОСТИ: Обучение, Формат на обучението, Безплатно обучение, До една седмица, Курс, ВЪЗМОЖНОСТИ, Английски, Други, Онлайн обучение, Такса за обучението, Продължение на обучението, Тип на обучението, Език на обучението, Държава, предоставяща обучението
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГРЕШКИ (DEBUG) ПРИ MLXLINK И MLXCABLES

12.09.2023 |

В този курс ще се запознаете с инструментите за отстраняване на грешки MLXlink и MLXcables. Тези инструменти за отстраняване на грешки се използват както за отстраняване на основни неизправности на връзката, така и за анализ на по-сложни характеристики на връзката.

Теми на курса: 

  • Въведение в инструментите за отстраняване на грешки MLXLink и MLXcables
  • Научете как да проверявате и отстранявате грешки в състоянието на връзките и свързаните с тях проблеми
  • Научете как да осъществявате достъп до кабелите, да правите справки за техните идентификатори и да четете специфични адреси в EEPROM

След този курс ще разберете:

  • функциите и възможностите на MLXLink и MLXcables 
  • как да прилагате способностите на MLXLink и MLXcables

Аудиторията на този курс е:

  • Опитни мрежови инженери/техници 
  • Мрежови администратори 
  • Системни администратори

Предварителните условия са техническа подготовка и разбиране на мрежовия хардуер.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Микроелектроника

Ниво на трудност

 Високо 

Формат на обучението

Онлайн 

Такса за обучението

Безплатно обучение 

Продължение на обучението

До една седмица 

Тип на обучението

Курс 

Език на обучението

Английски 

Държава, предоставяща обучението

Други

Класификация

База данни