Skip to main content
Category

Базови дигитални умения

ТЕСТ ЗА ОЦЕНКА НА УМЕНИЯ ПО ЦИФРОВА ГРАМОТНОСТ

By Базови дигитални умения, За всички, ВДЪХНОВЕНИЕ, ВДЪХНОВЕНИЕ: Образователни материали, Тип на образователния материал, Инструмент за самооценка
ТЕСТ ЗА ОЦЕНКА НА УМЕНИЯ ПО ЦИФРОВА ГРАМОТНОСТ

27.03.2023 |

 Дигиталната грамотност и умения са от изключително значение за повечето служителите и работодателите през XXI век. Поетапното въвеждане на дигиталните технологии в всеки сектор на икономиката поставя нови изисквания към служителите, които искат да се реализират успешно на пазара на труда.

В настоящата статия можете да откриете Тест за дигитална грамотност и умения, който ще ви помогне да оцените конкурентоспособността си по отношение на работните умения, които работодателите търсят в своите настоящи, но и бъдещи служители. 

Тестът се състои от 26 въпроса с различна трудност и има за цел да оцени вашите дигитални умения и следва да служи като отправна точка за вашето последващо развитие. Резултатите, които ще ви бъдат предоставени веднага, ще покажат дали притежавате необходимият минимум от знания, за да използвате компютърни системи, e-mail и други средства задължителни при извършването на ежедневни работни  задачи без значение от сектора, към който се отнасят те.Details

Уебсайт

https://accellier.edu.au/digital-literacy-quiz/

Линк към документ

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за работещи

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Ниво на трудност

Ниско 

Тип на образователния материал

Инструмент за самооценка

Език на образователния материал

Английски

Методология

Държава, таргетирана за обучението

Всички

Организация, предоставяща обучението

Accelier

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ДИГИТАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ“

By За ИКТ професионалисти, Технология, Базови дигитални умения, В образованието, За работещи, ВДЪХНОВЕНИЕ, Обхват на стратегията, Национална стратегия, ВДЪХНОВЕНИЕ: Стратегически документи
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ДИГИТАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ"

27.03.2023 |

 Националната програма “Дигитална квалификация” е създадена, за да отговаря на потребността от целенасочени усилия и инвестиции за осигуряване на високо качество на подготовката на ученици, студенти, учители и преподаватели с оглед на дигиталната трансформация на образованието .Програмата е насочена към обезпечаването на системата с кадри, притежаващи високо ниво на дигитална компетентност, с нагласи за усъвършенстване през целия си професионален живот и преподаване на собствените опит и знания.

В програмата се отбелязва, че навлизащата дигитализация и внедряването на изкуствения интелект са поставили качествено нови изисквания към характера и особеностите на преподаването в училищата и университетите. 

Конкретните обществени предизвикателства, към които е насочена програмата, са свързани с необходимостта от:

  • стимулиране на висшите училища към повишаване качеството на предлаганото образование и на самия учебен процес;
  • повишаване на престижа на преподавателската професия сред ИКТ специалистите;
  • актуализиране на методите на преподаване, които да включват иновативни подходи и съвременни платформи за обучение

Целта на програмата е чрез допълнително обучение да се преквалифицират преподаватели по други дисциплини и да се обучат представители от практиката, за да могат да преподават дисциплини, свързани с ИКТ и дигитализацията в различните степени на образователната система. В рамките на програмата ще се обучат и учители по различни предмети в системата на средното образование, за да се повишат дигиталните им умения и компетентности и да им се осигурят възможности да се преквалифицират като учители по информатика и информационни технологии.

Програмата е насочена към преподаватели от държавни висши училища, акредитирани по реда на Закона за висшето образование, учители от системата на средното образование, както и към представители на бизнеса, които искат да започнат да упражняват учителска и преподавателска дейност.За постигане целите на Националната програма се провеждат квалификационни обучения на учителите, преподавателите и представителите на бизнеса, разпределени по групи .В края на обучението се издава сертификат въз основа на проведен тест. Преподавателите, преминали успешно обученията и получили съответния сертификат, ще организират семинар в съответното висше училище с осигурено присъствие на представител от МОН и/или лектор от обучаващия екип.

Срокът на програмата е 36 месеца, а общият бюджет е в размер на 2 000 000 лв. Финансирането на програмата се извършва от Министерството на образованието и науката (МОН).

Повече информация за Национална програма “Дигитална квалификация” можете да откриете тук.Details

Уебсайт

https://web.mon.bg/bg/101029

Таргет аудитория

Дигитални умения в образованието 

Дигитални умения за всички

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Обхват на стратегията

Национална

Организация

Министерство на образованието

Пътна карта

Приета на 5.03.2021 г.
Публикувана на 25.03.2021 г.
Край на програмата: 05.03.2024 г.

Последно обновяване на стратегията

05.03.2021

Бюджет

Общ бюджет:  2 000 000 лв.
– 1-ва година: 800 000 лв. инд. стойност
– 2-ра година: 800 000 лв. инд. стойност
– трета година: 400 000 лв. инд. стойност

Участие на заинтересованите страни

Министерството на образованието и науката
Университети

УМЕНИЯТА, НУЖНИ ЗА УСПЕШНА КАРИЕРА ПРЕЗ 2023

By Големи данни, Технология, Микроелектроника, Киберсигурност, Изчисления, AI & ML, Телекомуникации, AR & VR, Дигитален маркетинг, Базови дигитални умения, Медийна грамотност, Роботика, 5G & WiFi, Софтуерно инженерство, IoT, Уеб разработка, За всички, Мобилни приложения, За работещи, Блокчейн, За ИКТ професионалисти, НОВИНИ
УМЕНИЯТА, НУЖНИ ЗА УСПЕШНА КАРИЕРА ПРЕЗ 2023

05.01.2023 |

 Новата 2023 г. вече настъпи и всички очакваме пред нас да се отворят нови и по-добри възможности за личностно развитие и кариерно израстване. Макар и да изпратихме една турболентна година, изпълнена с предизвикателства, страхове от кризи и рецесия, то през 2023 г. гледаме напред и силно се надяваме на по-голяма стабилност и предвидимост както в икономически план, така и на пазара на труда. 

За да останем конкурентноспособни на през 2023 г., както и през всяка предишна година, е необходимо не само да поддържаме своите меки и твърди умения, но и да надграждаме с нови познания в различни области.

Във връзка с новите очаквания на работодателите в бързо развиващата се бизнес среда споделяме част от статия на сайта Karieri. bg, тъй като в нея подробно се разглежда всичко, което ще ни е нужно за успешна кариера през 2023 г.

Според анализа на Karieri.bg за стремглаво развитие ще е необходим баланс от познания, свързани с различни технологични платформи, изкуствен интелект, софтуер и добра дигитална грамотност. Като топ приоритет на специалистите по наемане на персонал е посочена общата дигитална грамотност. Тя навсякъде и всеки човек притежава някакви познания за нея. В наши дни повечето професии използват много технологични инструменти и работодателите искат да знаят, че техните служители ще могат да се справят с тях. Дигиталната грамотност се определя като меко умение, тъй като е по-малко свързано с една конкретна платформа, а повече със способността за учене и адаптиране към новите технологии, пише в анализа Диляна Красимирова.

За работодателите е важно служителите и кандидатите за работа да притежават четири основни качества, с които да демонстрират дигиталните си умения: 

  • познания в съществуващите и най-използвани технологии или платформи;
  • умения за ясна комуникация в онлайн среда;
  • способност за презентиране на идеи в онлайн пространството;
  • управление на екипи, чрез технологични инструменти.

Можем да определим дигиталната грамотност като способността на човек да използва ИТ и цифрова технология за намиране, оценка, създаване и предаване на информация се посочва в статията на Karieri.bg. Повечето работодателите считат, че един кандидат притежава тези качества, ако той може да проведе задълбочено онлайн проучване, което след това да анализира и оцени, да може да създаде набор от различни дигитални документи и да използва ефективно цифрови комуникационни системи.

Пълният текст на статията можете да откриете тук.

Details

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за работещи

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения