Skip to main content
Category

Големи данни

НАЦИОНАЛЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ „ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2020-2030“

By 5G & WiFi, IoT, Технология, Аудитория, Киберсигурност, За всички, AI & ML, В образованието, Базови дигитални умения, За работещи, Софтуерно инженерство, За ИКТ професионалисти, Големи данни, За публична администрация, Изчисления, Телекомуникации, Медийна грамотност, Национална стратегия, ВДЪХНОВЕНИЕ, ВДЪХНОВЕНИЕ: Стратегически документи
НАЦИОНАЛЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ "ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2020-2030"

29.03.2023 |

 Националният стратегически документ, „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“ е приет с Решение на Министерския съвет №493 от 21 юли 2020 г. С него се определят визията и целите на политиката за цифрова трансформация на страната ни за следващото десетилетие, като обобщена политическа рамка, в която намират място Националната програма „Цифрова България 2025“, приоритетите на „Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030“, както и редица други национални стратегически документи с технологична компонента, обхващащи периода до 2030 г. Взети са предвид и целите на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие и използването на новите технологии за тяхното постигане, както и стратегически документи на Европейската комисия „Европа, пригодна за цифровата ера“, „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“, „Нова индустриална стратегия за Европа“, и др. 

В документа са описани 6 цели, които трябва да бъдат постигнати за този 10-годишен период:

  • Разгръщане на сигурна цифрова инфраструктура
  • Осигуряване на достъп до адекватни технологични знания и цифрови умения
  • Укрепване на капацитета за научни изследвания и иновации
  • Отключване потенциала на данните
  • Цифровизация в полза на кръгова нисковъглеродна икономика
  • Повишаване ефективността на държавното управление и качеството на публичните услуги

Общо 17 са областите на въздействие за периода до 2030 година, описани в стратегическия документ: Цифрова инфраструктура; Киберсигурност; Научни изследвания и иновации; Образование и обучение; Адаптиране на трудовия пазар; Цифрова икономика; Селско стопанство; Транспорт; Енергетика; Околна среда и климат; Здравеопазване; Финанси; Култура; Дезинформация и медийна грамотност; Териториално развитие; Цифрово управление и Сигурност и участие на гражданите в демократичния процес.

Развитието на цифровите технологии и навлизането им във всички сфери на икономическия и социален живот налага необходимостта от преосмисляне на подхода към оползотворяването на изключителния им потенциал за повишаването на конкурентоспособността на българската икономика, увеличаването на търсенето и предлагането и ефективността на публичните услуги и успешно справяне с основните социални предизвикателства в периода до 2030 г.

Пълният текст на Националния стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“ и на Решение на Министерския съвет №493 от 21 юли 2020 г. може да видите на следните линкове:

 

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за работещи

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитални умения в образованието 

Дигитални умения за деца

Дигитални умения за публична администрация

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Дигитална инфраструктура

Обхват на стратегията

Национална

Организация

Пътна карта

2020-2030

Последно обновяване на стратегията

01.02.2023

Бюджет

НАЕМАНЕТО НА ХОРА В IT СЕКТОРА СЕ ЗАБАВЯ

By Големи данни, Микроелектроника, Изчисления, Технология, Телекомуникации, Киберсигурност, IoT, AI & ML, Аудитория, AR & VR, За всички, Софтуерно инженерство, За ИКТ професионалисти, Уеб разработка, Мобилни приложения, Блокчейн, НОВИНИ
НАЕМАНЕТО НА ХОРА В IT СЕКТОРА СЕ ЗАБАВЯ

28.01.2023 |

 След дългогодишен световен икономически ръст, воден от технологичния сектор, през 2022 г. се появиха първите наченки на забавяне на подема на IT компаниите. Пост-ковид синдромите, свързани с дигитализация на бизнеса и работата от вкъщи, създадоха нови възможности пред технологичните корпорации, а от там и търсенето на специалисти значително се повиши. Сега, когато икономическият растеж се забавя осезаемо, а инфлацията все още не е овладяна, мениджмънтът на повечето IT компании подхожда предпазливо по отношение на управлението на разходите, а от там предпазлив става и подходът при наемането на нов персонал, като това личи от новите и по-завишени изисквания към кадрите.

Редица международни компании, сред които Microsoft, Google, Amazon съкратиха немалка част от своя персонал в края на 2022 г. и началото на 2023 г., именно поради променената икономическа и бизнес среда. 

След отпадането на Ковид мерките много работодатели подходиха по-стриктно по отношение на хоум офис политиките си и поискаха от своите служители да се върнат обратно в офисите. Това разбира се, доведе до неизбежен спад в потреблението на някои софтуерни решения и услуги, предлагани от технологичните гиганти. Освен това е важно да споменем, че инфлационните равнища завързаха здраво джобовете на обикновения краен потребител, което допълнително спомогна за намаляването на приходите на компаниите в IT сектора. Тези фактори доведоха до необходимостта от съкращаване на разходи в корпорациите, като се оказа, че вече не съществува необходимостта от работната сила на всичките тези служители, които са били наети през стремглавия ръст, отбелязан през изминалите години.

На фона на глобалната заплаха от икономически спад и последващи уволнения в тех-сектора в България HR експертите не наблюдават необичайни съкращения. Въпреки това осезаемо се променя наемането в сферата на технологиите, като различни проучвания показват, че през последните месеци новите работни места намаляват с двуцифрени темпове. Данните сочат, че спадът в наемането се отнася най-вече за по-ниски позиции, изискващи по-малко работен опит. Отчита се също, че повече компании търсят да наемат хора на проектен принцип, като не искат да се ангажират с постоянни трудови договори, тласкани от желанието си да ограничат своите разходи. 

Според Николай Николов от Българската асоциация за управление на хора и Българската конфедерация по заетостта, който е и съдружник в „Хорайзънс България“, към пролетта вече ще е ясно какъв ще е ефектът за страната – дали трудовият пазар в IT сектора тук ще последва този в САЩ и Западна Европа или напротив – западните компании ще предпочетат да заложат на все още по-ниските разходи в България коментират от в. “Капитал”. Не можем да не отчетем факта, че все още заплатите в България са под равнищата в Западна Европа и САЩ, което би могло да се тълкува като добра новина за пазара на труда в у нас. 

Положителни са очакванията и на Надежда Василева, оперативен директор на „Adecco България“, посочват от в. “Капитал” Според нея винаги в началото на годината има забавяне в наемането, но с по-ниските си разходи България остава атрактивна и е по-вероятно да притегли бизнес от чужбина, отколкото да загуби. 

Каквато и да бъде средносрочната прогноза за развитието на IT сектора и наемането на нови служители в страната ни, едно е сигурно – за да продължим своето устойчиво развитие в технологичните компании, е необходимо постоянно инвестираме в знания и бързо преквалифициране, за да не изостанем в следствие на динамичните промени в технологичния свят.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за работещи

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитална технология/ категория

ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ“

By Технология, Микроелектроника, Киберсигурност, Изчисления, AI & ML, Телекомуникации, AR & VR, Дигитален маркетинг, Базови дигитални умения, Медийна грамотност, Роботика, 5G & WiFi, Софтуерно инженерство, IoT, Уеб разработка, Аудитория, Мобилни приложения, В образованието, Блокчейн, Възможности, Големи данни, Форма на финансирането, Други, Инстуционална инициатива на ЕС за финансиране, ВЪЗМОЖНОСТИ, ВЪЗМОЖНОСТИ: Финансиране, Държава, подходяща за финансирането, Грант, Инициатива на финансирането
ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА
ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ"

27.03.2023 |

 Вече повече от три десетилетия Европейския съюз финансира програмата „Еразъм“, която е дала възможност на над 3 милиона европейски студенти да проведат част от обучението си в друго висше училище или в организация в Европа. Годините опит в развитието на програмата са доказали, че обучението в чужбина има положителен ефект върху перспективите за заетост по-късно, като значително подобрява и езиковите умения на студентите.

 

Програма „Еразъм+“ помага за организирането на обмен на студенти и докторанти между държавите по програмата. Тези възможности са достъпни за студенти бакалаври и магистри, както и за докторанти.

“Еразъм+” предлага чудесна възможност за тези, които желаят да подобрят или развият своите дигитални умения в областта на новите технологии в чуждестранен университет. 

За да учите в чужбина чрез „Еразъм+“, трябва да сте регистриран във висше училище и записан за обучение, водещо до придобиване на призната образователна степен или друга квалификация на ниво висше образование. Вашата изпращаща институция (настоящият университет, в който учите) и вашата приемаща институция (чуждестранният университет, който желаете да посещавате) трябва да са сключили междуинституционално споразумение помежду си, за да можете да учите в съответната институция по линия на „Еразъм+“. Важно е да имате предвид, че периодът на обучение в чужбина трябва да е съобразен с потребностите ви, свързани с вашата специалност и личностно развитие, и да е част от учебната програма, която следвате.

Можете да получите безвъзмездни средства по „Еразъм+“ за покриване на част от вашите пътни и дневни разходи. Сумите могат да се различават според разликите в стандарта на живот във вашата страна и приемащата страна, броя на кандидатстващите за средства студенти, разстоянието между държавите и наличието на друга финансова помощ. Ако се премествате между държави по програмата, проверете във вашата национална агенция и висшето учебно заведение, което ви изпраща, какви ставки се прилагат. Налична е и допълнителна подкрепа за студенти, отиващи на стаж, за студенти в неравностойно положение и за студенти от най-отдалечените държави или региони по програмата. Равнищата на безвъзмездните средства и фиксираният размер на средствата за обмен между държави по програмата и държави партньори се публикуват в ръководството за програма „Еразъм+“.Details

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения в образованието

Дигитална технология/ категория

изкуствен интелект, киберсигурност, IoT, големи данни, блокчейн, роботика, добавена реалност, виртуална реалност, високопроизводителни изчисления, машинно обучение
облачни изчисления, 5G, телекомуникации, WiFi, квантово изчисление, софтуер
разработка на мобилни приложения, уеб разработка, микроелектроника, дигитални умения

Форма на финансирането

Грант

Държава, подходяща за финансирането

Европейски съюз

Бенефициенти

Физически лица

Условия

ТУК