Skip to main content
Category

Киберсигурност

ЗАПОЧВА РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА КОНКУРСА „ДИГИТАЛНИ НОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО”

By В образованието, Блокчейн, За работещи, Големи данни, За ИКТ професионалисти, Технология, Микроелектроника, Киберсигурност, Изчисления, AI & ML, Телекомуникации, AR & VR, Дигитален маркетинг, Базови дигитални умения, Медийна грамотност, Роботика, 5G & WiFi, Софтуерно инженерство, IoT, Уеб разработка, Аудитория, Мобилни приложения, НОВИНИ
ЗАПОЧВА РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА КОНКУРСА „ДИГИТАЛНИ НОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО”

03.05.2023 |

По традиция кампанията и церемонията по награждаването ще се проведат под патронажа на Министъра на образованието и науката

От днес, 3 май 2023 г., започва регистрацията за участие в конкурса за учители „Дигитални новатори в образованието“ за 2023 г., организиран от БАИТ за четвърта поредна година.

Целта на конкурса е да отличи и насърчи добрите практики в използването на дигитално съдържание, връзката на училищата с бизнеса и подготовката за изграждане на STEM центрове. Конкурсът търси учителите – дигитални новатори, преподаващи от 1-ви до 12-ти клас.

Могат да участват всички учители, включително помощник-учители, обучаващи ученици от 1-ви до 12-ти клас по всички учебни дисциплини, включени в учебните програми на МОН. Всеки учител може да кандидатства или да бъде номиниран* в една или повече категории. (*При номинациите също се изисква попълването на всички полета на формуляра за кандидатстване, както и доказателствен материал в подкрепа на кандидатурата.)

Регистрацията в конкурса става чрез подаване на Формуляр за кандидатстване

Краен срок за регистрация: 26.05.2023 г. до 17:00 ч.

В подкрепа към кандидатурите:

Ще се приемат линкове към мнения, референции, коментари от ученици и родители във Facebook, LinkedIn, учебни платформи, получени по имeйл, резултати от тестове, видео материали, линкове към материали и видео материали.

Конкурсът ще определи носителите на отличия в следните 4 категории:

 1. Технологични иновации:
 • Приложение на ИКТ в цялостния обучителен процес – тестове, домашни, визуализация и примери;
 • Допълнителни технологични иновации – симулационни среди, автоматизация, генериране на уникални тестове с еднаква степен на трудност (оценяване и индивидуализиране), проверка за авторство;
 • Използване на специални технологични средства в извънкласната дейност – 3D принтери, системи за проектиране с компютър /CAD системи/, виртуална реалност и др.;
 • Принос за усвояване на материала (сравнение на резултати от тестове с предишни години).
 1. Качествено учебно съдържание:
 • Интерактивно представяне на съдържанието: ангажиране на учениците в провеждането и подготовката на учебния час;
 • Учене чрез забавление с платформа, базирана на игри и построяване на различни светове, която насърчава творчеството, сътрудничеството и решаването на проблеми /игри, викторини и други форми със състезателен елемент/;
 • Обратна връзка от родители , ученици и гостуващи лектори;
 • Многократно използване от други учители и/или училища.
 1. Практическа насоченост на преподаването по информационни технологии:
 • Участие на учители в НП „Бизнесът преподава“ (чрез актуализиране на знанията и запознаване с примери от практиката за повишаване на практическата насоченост на преподаването и/или използване на специалисти от практиката като помощник-учители, гостуващи лектори). Използване в учебния процес на практически примери и познания за нови технологии, придобити  по време на обучение във фирмите;
 • Други форми на сътрудничество с бизнеса с цел практическата насоченост на обучението в клас;
 • Извънкласни форми на сътрудничество с бизнеса – стажове, кръжоци и посещения във фирми.
 1. Принос за качествено изграждане на STEM център:
 • Подготовка за използване на STEM центъра в учебния процес;
 • Подготовка на атрактивно и интерактивно съдържание за извънкласната дейност/клубове;
 • Подготовка на учители за успешна работа с технологичните средства в STEM центъра;
 • Програми за формиране на интереса към STEM;
 • Програми за формиране на STEM умения.

Журито, което включва членовете на Управителния и Контролния съвети на БАИТ, ще отличи най-добрите кандидатури от 1-во до 3-то място във всяка от четирите категории.

Победителите ще бъдат отличени на официална церемония в ТехноМеджикЛенд на 27.06.2023 г.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитални умения в образованието

Дигитална технология/ категория

Софтуерно инженерство

Телекомуникации

Уеб разработка

Големи данни

Мобилни приложения

Дигитален маркетинг

Изкуствен интелект

Дигитални умения

DIGITALK CONFERENCE – ЗА ХОРА, КОИТО ПРОМЕНЯТ ПРАВИЛАТА С РЕВОЛЮЦИОННИ ИДЕИ

By Мобилни приложения, Блокчейн, Големи данни, Изчисления, Технология, Телекомуникации, Киберсигурност, Дигитален маркетинг, AI & ML, Аудитория, AR & VR, За всички, Роботика, За работещи, Софтуерно инженерство, За ИКТ професионалисти, Уеб разработка, НОВИНИ
DIGITALK CONFERENCE - ЗА ХОРА, КОИТО ПРОМЕНЯТ ПРАВИЛАТА С РЕВОЛЮЦИОННИ ИДЕИ

28.04.2023 |

Sofia Event Center & ONLINE

18 May 2023

 

1 ДЕН, ИЗПЪЛНЕН С ЦЕННО СЪДЪРЖАНИЕ

40+ ЛЕКТОРИ

1000+ ПОСЕТИТЕЛИ НА МЯСТО & ОНЛАЙН

НЕОГРАНИЧЕНИ РЕСУРСИ ПРИ ПОИСКВАНЕ

 

В изданието си през 2023 г. Digitalk ще представи хората, иновациите и технологичните пробиви, които ще движат напред човечеството и бизнеса. Амбициозните компании няма да се опитват да изградят мост към миналото, а вместо това ще прегърнат прекъсването и ще използват своите инвестиции и най-добри идеи, за да проектират ново бъдеще.

КЛЮЧОВИ ТЕМИ

Страхотните причини да присъствате

 • Пробивни бизнес модели и идеи
 • Издигане на местната екосистема
 • Възходът на инвестициите с идеална цел
 • Трансформиращата сила на технологиите, свързани с климата
 • Промяна на приоритетите на VC: Фокусът на новия цикъл
 • Следващата ера за стартиращите предприятия: от растеж към рентабилност

НЕВЕРОЯТНИТЕ ЛЕКТОРИ, ПРОГРАМА И БИЛЕТИ – ТУК

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за работещи

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитална технология/ категория

Софтуерно инженерство

Уеб разработка

Мобилни приложения

Телекомуникации

Изкуствен интелект

Киберсигурност

КАК СЕ РАЗВИВАТ ТАЛАНТИ – АКАДЕМИЯ TBS

By Блокчейн, Големи данни, Микроелектроника, Технология, Изчисления, Киберсигурност, Телекомуникации, AI & ML, IoT, AR & VR, Аудитория, Роботика, За всички, Софтуерно инженерство, В образованието, Уеб разработка, За работещи, Мобилни приложения, За ИКТ професионалисти, НОВИНИ
КАК СЕ РАЗВИВАТ ТАЛАНТИ - АКАДЕМИЯ TBS

28.04.2023 |

Недостигът на кадри в IT сектора е неоспорим факт. Правилният път за отстраняването му е многопластов и динамичен, точно както самия бранш. „TBS Академия“ е създадена с ясна мисия – да предложи най-доброто практическо и персонализирано обучение в сферата на ИТ инфраструктура.

Създадена през 2021 г., „TBS Академия“ успява да обучи общо 40 специалисти, 21 от тях вече работят в компанията, като сами са избрали отдела, в който искат да се развиват. Изцяло безплатна, Академията дава възможност на всеки с интерес в сферата не само да добие знания, но и да получи шанс за бъдещо кариерно развитие в TBS след успешно приключване на обучението. В основата ѝ са устремът на преподавателския екип и ясното съзнание за една цялостна трансформация на учещите се. Академията набира популярност, като стартира с 25 кандидати през 2021, чийто брой значително нараства на 122 за последното обучение.

Новият, по-амбициозен етап в историята на Академията, поощрен от големия ѝ успех, е разширяването ѝ в други балкански страни по същия модел, като TBS офисите ще се превръщат в своеобразни образователни хъбове. Актуална, различна и практически насочена, Академията успешно съчетава амбицията и хъса за знания с нуждата от добре обучени IT кадри.

За Академията

Обучението започва с тримесечна технологично насочена теоретична част, която обхваща основите на съвременната ИТ инфраструктура. След успешно приключване на първия етап се преминава към платен тримесечен практически стаж, по време на който курсистите получават възможност да се включват в реални текущи проекти на компанията. За голяма част от тях финалната стъпка е да започнат работа в TBS, която ги напътства в цялостното им кариерно развитие.

След придобиване на практически опит новите експерти се насърчават да се явят на финансиран от компанията международно признат сертификационен изпит. За целта е изграден собствен сертификационен център към Академията, част от мрежата на Pearson VUE, разположен в офиса на TBS в София. Той е достъпен и за външни кандидати. В центъра могат да се положат сертификационни изпити на водещи ИТ компании като Microsoft, Cisco, VMware, Dell, IBM и много други. През последната година са проведени близо 300 сертификационни изпита, като половината от тях са от служители на TBS, а другата част са от външни кандидати.

Тъй като човешкият ресурс стои в основата на прогреса на TBS, създаването на специалисти с точния фокус и разбиране на пазарните нужди е абсолютно задължително. От ключово значение е да се инвестира в инициативи, които подпомагат и развиват младите специалисти. Благодарение на оптимизираното съдържание на обучението, адекватното планиране и огромния преподавателски опит „TBS Академия“ се смята за един от основните стълбове в стратегическото развитие на компанията. Бъдещите обучения ще надграждат базата от знания в синхрон с дългосрочната визия на TBS и с фокус върху текущите експертни нужди.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за работещи

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитални умения в образованието 

Дигитални умения за деца

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Софтуерно инженерство

Уеб разработки

Мобилни приложения

Телекомуникации

Големи данни

Изкуствен интелект