Skip to main content
СЪБИТИЯ

CYBERSECURITY FORUM 2023

By 13.08.2023септември 20th, 2023No Comments
CYBERSECURITY FORUM 2023

13.08.2023 |

В контекстът на постоянно променящите се и развиващи се информационни технологии, цифровите активи и данни постепенно стават все по-важни за всеки бизнес и тяхното подсигуряване трябва да бъде сред основните приоритети на изпълнителните директори.

Киберсигурността се превърна в централен въпрос, тъй като технологиите и цифровата трансформация продължават да играят все по-голяма роля в живота и бизнеса на всички.

Ускоряването нововъзникващите тенденции в кибератаките означава, че всяка организация трябва да е готова да се изправи пред постоянно променящата се среда, в която рискът е присъщ.

Предстоящото издание на Форума за киберсигурност и защита на данните, организиран от Капитал, ще представи последните тенденции в сектора. То ще даде практически познания за това как да се идентифицират, анализират, оценяват, приоритизират и реагират на потенциалните рискове.

Лекторите и участниците ще се състоят от лидери от кибернетичната индустрия, правителствени ръководители, технологични експерти, инвеститори, предприемачи и консултанти, които ще обменят задълбочен опит и най-добри практики в рамките на конференцията.

Сред темите ще са подходът на българското правителство, как да се увеличи ефективността и ефикасността, атаки срещу облак-услугите, киберзастраховане и много други.

Събитието ще е хибридно – на място в София Тех Парк и онлайн, ще има няколко ключови лекции и панелни дискусии и разговори край огъня. Форумът ще се проведе на 16 ноември 2023.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за работещи

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитална технология/ категория

Изкуствен интелект

Куберсигурност

Дата

16.11.2023

Достъп до събитието

Платено събитие (от 36лв лайв стрийм до 174лв присъствено)

Формат на събитието

Онлайн събитие

Присъствено събитие

Локация на събитието

София Тех Парк