Skip to main content
DARE 2 SCALE

28.04.2023 |

Програмата за растеж за най-перспективните компании в България!

Една от най-успешните програми за растеж на Endeavor – Dare to Scale (D2S) ще се проведе за пета поредна година в София и ще е с продължителност от четири месеца – от септември до декември 2023 г. 

Какво е Dare to Scale

Dare to Scale е 4-месечен акселератор за предприемачи, които желаят да увеличат мащаба на вече печелившия си бизнес с помощта на експертно наставничество и работа в мрежа. Програмата има за цел да подпомогне българските стартиращи компании в късен етап на развитие в стремежа им да се превърнат в глобално конкурентни, ориентирани към растеж и устойчиви предприятия.

Всяка година партньорите на програмата, съвместно с мрежата Endeavor, провеждат интервюта с одобрените кандидати и избират група от 6-12 амбициозни компании, които да се присъединят към Dare to Scale.

За програмата

Основателите на компаниите ще имат възможност да участват в специализирани обучения в ключови за развитието на всеки скалиращ бизнес области: управление на организацията, маркетинг и продажби, бизнес планиране и набиране на капитал. Програмата ще приключи с финалното събитие Demo Day, по време на което компаниите ще презентират бизнесите си пред жури от утвърдени бизнес лидери.

В момента тече приемът за петото издание на програмата! Могат да кандидатстват компании, базирани в България, с оборот над 200 000 лв. за изминалата година и с до 150 служители. 

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 30 април 2023 г. 

Подробна информация тук

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за работещи

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитална технология/ категория

Изкуствен интелект

Киберсигурност

Софтуерно инженерство

Телекомуникации

Уеб разработка

Големи данни

Leave a Reply