Skip to main content
НОВИНИ

ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА МОЖЕ ДА БЪДЕ СЛЕДВАЩИЯТ ДВИГАТЕЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ

By 30.06.2023септември 20th, 2023No Comments
ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА МОЖЕ ДА БЪДЕ СЛЕДВАЩИЯТ ДВИГАТЕЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ

30.06.2023 |

Дигитализацията създава възможности за всички индустрии и може да бъде следващият двигател за икономически растеж в България според Тери Ли – генерален мениджър на „Хуауей Технолоджис България“ по време на конференцията „Дигитална София – умният град“, организирана от Столична община и фондация „Дигитална България“.

Тери Ли заяви още, че

„държавите в световен мащаб се фокусират върху развитието на цифровите си икономики, за да се противопоставят на икономическите предизвикателства. Всяка страна, в зависимост от етапа на своето развитие, ще следва уникални пътища за цифров растеж, а различните индустрии и организации ще изберат най-подходящия подход.“

България и други държави вече имат цифрови и зелени стратегии за подобряване на градския живот.

Българският пазар на ИКТ бележи забележителен растеж, като през последните седем години оборотът му се е увеличил с 300% и е достигнал 2,5 милиарда евро, по данни на International Data Corporation (IDC).

„Богатата традиция на България в ИТ сектора привлича многобройни предприятия. Отворената и справедлива бизнес среда в страната за чуждестранни инвеститори допълнително допринася за нейната привлекателност“

заяви Тери Ли, генерален мениджър на водеща технологична компания.

По време на неотдавнашно събитие Huawei представи своето решение за „умни градове“, демонстрирайки прилагането му на различни места по света. Използването на интелигентни решения демонстрира тяхната стойност в полза на жителите на града, бизнеса и мениджърите. Примерите включват енергийно ефективно интелигентно осветление, подобрено управление на трафика и екологични решения за намаляване на замърсяването.

Като част от пътя на цифровата трансформация Huawei се стреми да предостави цялостни подходи за интелигентни градове, подпомагайки градовете с данни в реално време за изпълнение на Целите за устойчиво развитие на ООН. Д-р Мартин Захариев, координатор на събитието и член на Управителния съвет на фондация „Дигитална България“, подчерта, че интелигентният град изисква усилията на интелигентни хора и тази конференция играе важна роля в продължаващия процес на цифрова трансформация.

Конференцията имаше за цел да ускори използването на електронни и технологични услуги от администрацията и бизнеса, да насърчи иновациите чрез финансови механизми и да предостави възможности за иновации в градската среда. Тя също така послужи като платформа за информиране на гражданите и заинтересованите страни за инициативите на местното електронно управление и концепцията за „интелигентен град“.

По време на събитието правителството, представителите на бизнеса и заинтересованите страни обединиха усилията си, обединени от обща визия за цифровизацията и насърчаването на бъдещето на съвременните технологични решения в България.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения