Skip to main content
НОВИНИ

ДОВЕРЯВАТ ЛИ СЕ ФИРМИТЕ НА БЕЛИТЕ ХАКЕРИ?

By 20.10.2023ноември 6th, 2023No Comments
ДОВЕРЯВАТ ЛИ СЕ ФИРМИТЕ НА БЕЛИТЕ ХАКЕРИ?

20.10.2023 |

60% от белите хакери разглеждат хакерството като своя кариера, а 61% се занимават с изучаването и разработването на хакерски инструменти с генеративен AI

 

Нов доклад на HackerOne разкрива, че предприятията все още гледат с подозрение на хакерите с бяла шапка, въпреки че те играят жизненоважна роля в осигуряването на киберсигурността. В доклада се посочва, че 52 % от специалистите по киберсигурност по-скоро биха приели съществуването на неоткрити уязвимости, отколкото да работят с хакери. Освен това 60% от специалистите смятат, че на етичните хакери не може да се има пълно доверие. Липсата на ясен канал за разкриване на уязвимости в организациите се посочва като основна причина, поради която хакерите не съобщават за откритите от тях уязвимости.

Компаниите, които следват най-добрите практики за разкриване на пропуски в сигурността, обаче, извличат полза от сътрудничеството с бели хакери. Три четвърти от клиентите на HackerOne твърдят, че хакерите са им помогнали да избегнат значителни инциденти в областта на киберсигурността. При положение че средната цена на нарушение на сигурността на данните достига 4,45 млн. долара, приемането на съществуването на уязвимости и допускането на етични хакери да тестват системите може да изгради доверие у клиентите и заинтересованите страни и да намали вероятността от скъпоструващи нарушения на сигурността.

Въпреки предизвикателствата, хакерството като професия продължава да набира популярност. В доклада се посочва, че 60 % от хакерите смятат, че хакерството е кариера, в сравнение с 41 % през предходната година. Освен това 61% се занимават с изучаване и разработване на хакерски инструменти с генеративен изкуствен интелект, за да разкриват по-ефективно уязвимости.

Крис Евънс, главен директор по информационна сигурност в HackerOne, заявява, че макар киберпрестъпниците да нанасят значителни щети, по-голямата част от лицата, занимаващи се с хакерство, са граждани, спазващи законите, които се стремят да направят интернет по-безопасен и да си изкарват прехраната. От решаващо значение за организациите е да преодолеят стигмата, свързана с хакерите, и да осигурят ясни канали за разкриване на уязвимости. Това ще позволи сътрудничество между хакерите с бяла шапка и компаниите, което ще доведе до подобряване на мерките за киберсигурност.

В заключение, въпреки нарастващите рискове в цифровото пространство, предприятията все още гледат с подозрение на хакерите с бяла шапка. Липсата на доверие между организациите и хакерите пречи на компаниите да получат важна информация и ги излага на повече рискове. Въпреки това, компаниите, които следват най-добрите практики за разкриване на уязвимости, се възползват от сътрудничеството с етични хакери. Хакерството като професия продължава да се развива, като хакерите се посвещават на по-нататъшното развитие на своите умения. От съществено значение е организациите да преодолеят пропастта в доверието и да създадат ясни канали за разкриване на уязвимости, за да подобрят мерките за киберсигурност като цяло.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за работещи

Дигитална технология/ категория

Куберсигурност