Skip to main content

Vlaamse Veerkracht: Relanceplan Vlaamse Regering

De Covid-19 pandemie heeft Vlaanderen zwaar getroffen en daarom heeft de Vlaamse Regering besloten om de komende jaren €4,3 miljard te investeren in het economische en maatschappelijke herstel van de regio. Dit ambitieuze plan, genaamd ‘Vlaamse Veerkracht’, is het grootste investeringsplan dat ooit door een Vlaamse Regering is gelanceerd en rust op zeven pijlers. De eerste ambitie en uitdaging is om het zorgsysteem van de regio op een topniveau te houden en te verbeteren. Dit wordt aangepakt door middel van extra financiering van €525 miljoen per jaar om de zwakke plekken in het zorg- en welzijnssysteem aan te pakken.

De tweede uitdaging is om de overheid slagkrachtiger en efficiënter te maken, zodat bedrijven en burgers sneller toegang krijgen tot vergunningen en beroepsprocedures korter worden. De bureaucratie wordt ook aangepakt door een ‘stop-de-regelneverij’ operatie te lanceren. Subsidies worden meer op elkaar afgestemd en uitgaven worden intensiever doorgelicht om elke euro die wordt uitgegeven twee keer om te draaien.

De derde ambitie en uitdaging is om Vlaanderen digitaal te transformeren op een vlotte, veilige en privacybestendige manier. Tijdens de coronacrisis heeft technologie ons leven beter en draaglijker gemaakt en daarom moet deze digitale revolutie worden omarmd. Er wordt gestreefd naar het oprichten van een Vlaams data-nutsbedrijf met de missie om op te klimmen tot de wereldtop van naties die technologieën als artificiële intelligentie, robotica en internet-of-things inzetten om de samenleving beter te maken. Er wordt ook gestreefd naar de implementatie van 5G.

De vierde uitdaging is om de transitie naar duurzaamheid te versnellen en de economie en samenleving koolstofarmer te maken door toekomstgerichte investeringen in innovatie, digitalisering en onderzoek en ontwikkeling. Er wordt extra aandacht besteed aan O&O-projecten bij bedrijven en er wordt bijna een half miljard euro geïnvesteerd in de ‘Blue Deal’ om de droogte, waterschaarste en wateroverlast aan te pakken. Er wordt gestreefd naar meer duurzame verkeersmodi en meer laadpaalinfrastructuur voor elektrische auto’s. Vlaanderen moet een voorbeeld worden op het gebied van circulaire economie.

De vijfde uitdaging is om te investeren in openbare werken, zoals schoolgebouwen, ziekenhuizen, culturele- en sportinfrastructuur en onroerend erfgoed. Er wordt geïnvesteerd in een glasvezel- en 5G-netwerk en er worden grote mobiliteitswerken uitgevoerd, zoals groener openbaar vervoer en nieuwe sluizen.

De zesde uitdaging is: leren leven met het virus. Het is een delicate balans tussen vrijheid en beperkingen. Dit omvat praktische zaken zoals hoe we ervoor zorgen dat scholen open kunnen blijven, hoe we ouderen in woonzorgcentra een veilige en menselijke oude dag kunnen bieden, hoe we de horeca- en evenementensector in leven houden, welke extra steun we kunnen bieden aan de culturele sector, hoe we het rijke Vlaamse verenigingsleven kunnen ondersteunen en hoe we de zwaar getroffen toeristische en evenementensector kunnen blijven ondersteunen.

De Participatie Maatschappij Vlaanderen zal blijven investeren in bedrijven om hen te helpen hun financiële solvabiliteit te behouden. Er zal 1 miljard euro aan kapitaal beschikbaar zijn voor goedkope achtergestelde leningen en kapitaalparticipaties. Daarnaast is er 3,4 miljard euro aan waarborgcapaciteit beschikbaar.

Onze zevende ambitie is het versterken van ons menselijk kapitaal door te investeren in kwaliteitsvol onderwijs, levenslang leren en een activeringsbeleid voor zowel inactieven als werklozen. Als Vlaanderen zijn ambitie wil waarmaken om een Europese topregio te worden, moeten er meer mensen aan de slag. Het is geen eenvoudige taak, maar we hebben de ambitie om de werkzaamheidsgraad van 75% te verhogen naar 80%, wat neerkomt op 120.000 extra banen.

Om deze doelen te bereiken, hebben we de medewerking van iedereen nodig om onze vele troeven uit te spelen en op verschillende gebieden aansluiting te vinden bij de top in Europa. Dit zal veel inspanning en veerkracht vergen van ons allemaal. Maar ik ben ervan overtuigd dat we met de inzet van de hele samenleving in staat zijn om deze crisis te boven te komen.