Skip to main content
ЕС ФИНАНСИРА С ДО 15 000 ЕВРО ПРОЕКТИ ЗА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И БЛОКЧЕЙН

23.06.2023 |

Европейските малки и средни фирми, разработващи технологии за ИИ и/или блокчейн, могат да кандидатстват с проекти за цифров и зелен преход. 

Финансиране на малки и средни предприятия (МСП), които подпомагат дейностите по цифровизацията, активиране на услуги и разработването на продукти за осъществяване на техния цифров и зелен преход предлагат AIBC EUROCLUSTERS.

Поканата за представяне на предложения е насочена към европейски МСП в секторите на производството, мобилността, логистиката и енергетиката, с акцент върху разработването и внедряването на технологии за изкуствен интелект и блокчейн.

Дейностите включват фазата на планиране на дигиталната трансформация чрез ИИ и блокчейн. Темите са групирани според основните предизвикателства днес и са представени с кратко описание на всяко предизвикателство. 

Финансирането включва трансфер на технологии, PoC, разработване на бизнес модел и разработване на продукт или решение. Одобрените кандидати могат да получат до 15 000 евро, като общият бюджет за първата процедура е 150 000 евро, от които могат да се възползват най-малко 10 МСП. Втората покана предлага подобни възможности и обхваща различни събития, включително срещи на върха, конгреси, форуми и изложения, с акцент върху екологията и устойчивостта. Крайният срок за първата процедура е 5 септември 2023 г.

Допустимите разходи, които финансовата помощ може да покрие, включват пътни разходи, разходи за настаняване, дневни разходи, както и такси за участие и щандове, специфични за събитието. За да бъдат допустими за финансиране, събитията трябва да се провеждат между ноември 2023 г. и октомври 2024 г. и да се намират извън региона на кандидата.

С тази инициатива европейските МСП имат ценна възможност да се свържат с глобалната общност на AI и блокчейн, като отворят врати за сътрудничество, иновации и изява на международна сцена. Заинтересованите МСП се насърчават да се възползват от този шанс и да подадат своите онлайн заявления преди съответните крайни срокове за двете процедури.

 

Линк за кандидатстване:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AIBC_OpenCall_Services_ProductDev

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за работещи

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитална технология/ категория

Изкуствен интелект

Блокчейн

Форма на финансирането

Финансов инструмент

Държава, подходяща за финансирането

Други

България

Финансов посредник

Бенефициенти

МСП

Стартъпи

Условия